תוכניות ביטוח נסיעות לחו"ל של הראל

פוליסת ביטוח לחו"ל premium

פוליסה מקיפה עם כיסוי עד $2,500,000

פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל  דרכון פרימיום, מיועדת למבוטחים בפוליסת ביטוח הבריאות של הראל במסלול הראל ש.ר.פ פרימיום, שברשותם נספח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל פרימיום. כמבוטח בחבילה זו, הפוליסה מקנה לך זכאות לרכישה של עד 30 ימי ביטוח נסיעות לחו"ל בשנה, בתעריף מיוחד, לרבות כיסוי מצבים של החמרת מחלה קיימת. כמו כן, באפשרותך לרכוש תקופות ביטוח נוספות מעבר ל- 30 הימים.

פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל של הראל- דרכון פרימיום, כוללת מבחר כיסויים רפואיים וכיסויים להוצאות מיוחדות, ביניהם: 

 • כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז 
 • כיסוי להחמרה של מצב רפואי קודם
 • כיסוי הוצאות טיסה ושהייה בחו"ל של בן משפחה קרוב במקרה של אשפוז וסכנת חיים של המבוטח
 • כיסוי עבור תרופות
 • הוצאות חיפוש, איתור וחילוץ

 

 • ביטול וקיצור נסיעה
 • כבודה
 • כיסוי לנשים בהיריון עד שבוע 32 ושגילן עד 42 שנים
 • החמרה של מצב רפואי קודם (מעבר ל- 30 ימי הזכאות)​
 • ספורט אתגרי
 • מחשב אישי נישא
 • טלפון נייד
 • אובדן כללי או גניבה של אופניים
 • ספורט חורף

 

עדיין לא סגורים ביטוח נסיעות לחו״ל?

חייגו עכשיו ונתאים לכם את הפוליסה המתאימה ביותר עבורכם.

פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל, דרכון First Class, כוללת מבחר כיסויים רפואיים וכיסויים להוצאות מיוחדות, וביניהם:

 • כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז
 • פינוי יבשתי, אוירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית חולים קרוב
 • הטסה רפואית לישראל
 • כיסוי עבור תרופות
 • טיפול חירום בשיניים
 • חיפוש איתור וחילוץ – ניתן להסיר
 • חבות צד ג' – ניתן להסיר 

 

 • כבודה
 • ביטול נסיעות / קיצור נסיעה
 • החמרה של מחלה קיימת, מחלת לב קיימת ומחלה ממאירה
 • כיסוי לספורט אתגרי
 • מחשב אישי נישא
 • טלפון נייד
 • אובדן כללי או גניבה של אופניים
 • כיסוי עבור הוצאות חיפוש, איתור וחילוץ
 • כיסוי לנשים בהיריון עד שבוע 32 ושגילן עד 42 שנים
 • ספורט חורף
 • ביטול השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל FIRST CLASS

פוליסה מקיפה עם כיסוי עד $2,500,000

First Class היא פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של הראל, המיועדת לנסיעה אחת לנוסעים שגילם אינו עולה על 90. הפוליסה מעניקה כיסוי רחב להוצאות רפואיות ומאפשרת לך לבחור בין מבחר רחב של כיסויים, בהתאם למצבך הרפואי ולאופי נסיעתך.